Spotmix (UK) Limited

Croeso

SpotMix

Mae Spotmix (UK) Ltd yn arbenigo mewn cynhyrchu concrid parod o'r safon uchaf. Gall ein lori gymysgu awtomatig newydd sbon gludo hyd at 8 1/2 metr ciwbig o ddeunyddiau crai (sef tywod/cerrig 20mm - 5mm/sment a dwr) yn barod i'w cymysgu ar y safle.

Mae Spotmix (UK) Ltd yn barod i gyflenwi cyn lleied a 1/2 metr ciwbig o goncrid neu lai (yn amodol ar wneud trefniadau o flaen llaw) hyd at lwyth llawn.

Mae Spotmix (UK) Ltd yn darparu gwasanaeth cludo gyda berfa hefyd fel y gellir symud y concrid i'r man priodol ar y safle.

[ mwy ... ]